• kiemnhanhanh@gmail.com
  0907 141 767 - 0903 956 946
Facebook

Kết quả

. Tỉnh thành: Kiên Giang. Có 77 bất động sản
Sáp xếp theo:  
Bán dự án The Residence Phú Quốc cao cấp 4* giá 7 tỷ/căn villa cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Bán dự án The Residence Phú Quốc cao cấp 4* giá 7 tỷ/căn villa cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 27/10/2020 Lượt xem: 1
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 27/10/2020 Lượt xem: 1
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 27/10/2020 Lượt xem: 1
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 27/10/2020 Lượt xem: 1
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 16/10/2020 Lượt xem: 5
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 16/10/2020 Lượt xem: 5
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 16/10/2020 Lượt xem: 5
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 16/10/2020 Lượt xem: 5
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 16/10/2020 Lượt xem: 5
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 13/10/2020 Lượt xem: 5
Cơ hội đầu tư biệt thự biển Phú Quốc chỉ với 3.5 tỷ với cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Cơ hội đầu tư biệt thự biển Phú Quốc chỉ với 3.5 tỷ với cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 13/10/2020 Lượt xem: 5
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 13/10/2020 Lượt xem: 4
Cơ hội đầu tư biệt thự biển Phú Quốc chỉ với 3.5 tỷ với cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Cơ hội đầu tư biệt thự biển Phú Quốc chỉ với 3.5 tỷ với cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 13/10/2020 Lượt xem: 5
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 13/10/2020 Lượt xem: 4
The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

The Residence Phu Quoc Biệt Thự Vườn 4* Giá 7 Tỷ/Căn cam kết cho thuê lại dự kiến 90tr/tháng.

Giá: Thỏa thuận Tỷ Hướng: Đông Nam
Diện tích công nhận: 126 m2 Diện tích sàn: 126 m2
Đường trước nhà: 5.5m Thông tin: Đầy đủ
Địa chỉ: Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 13/10/2020 Lượt xem: 4