Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 

kiemnhanhanh.com là bên trung gian kết nối và cung cấp thông tin bất động sản giữa bên bán và bên mua; bên cho thuê và bên thuê mà không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên.

- Các bên tham gia vào giao dịch mua bán, cho thuê bất động sản phải tự thẩm định và chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin cá nhân, bất động sản và dịch vụ bất động sản khi tham gia giao dịch.

- Bên đăng tin phải điền đầy đủ thông tin được yêu cầu cung cấp trên kiemnhanhanh.com. Ban quản trị kiemnhanhanh.com sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời khi nhận được các phản hồi, khiếu nại về việc Bên đăng tin đăng nội dung tin đăng, quảng cáo không chuẩn xác, sai sự thật…Trường hợp nhận được khiếu nại, Ban quản trị kiemnhanhanh.com sẽ xác nhận lại thông tin, và tùy theo mức độ, kiemnhanhanh.com sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời.

kiemnhanhanh.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị Bên đăng tin cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến bất động sản và dịch vụ khác liên quan (nếu có). Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong nội dung tin đăng, giao dịch đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.


- Các bên liên quan bao gồm: Bên đăng tin và Bên mua/ bán/cho thuê/ thuê có vai trò và trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Bên mua/ bán/ cho thuê/ thuê có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Bên đăng tin hoặc thông qua ban quản trị 
kiemnhanhanh.com. Sau khi tiếp nhận khiểu nại, kiemnhanhanh.com sẽ sẽ chuyển ngay khiếu nại đó đến Bên đăng tin bằng các phương thức nhanh chóng nhất.

- Bên đăng tin phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung tin đăng trên 
kiemnhanhanh.com. Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Bên đăng tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn, khiếu nại cho kiemnhanhanh.com và Bên có khiếu nại. Trong mọi trường hợp, Bên đăng tin phải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của Bên có khiếu nại liên quan đến bất động sản và dịch vụ bất động sản đi kèm (nếu có).

- Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành công thì kiemnhanhanh.com yêu cầu các bên gửi đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật

Facebook