Sẽ nới thời điểm cấp GCN cho nhà, đất mua bán bằng giấy tay

se-noi-thoi-diem-cap-gcn-cho-nha-dat-mua-ban-bang-giay-tay.jpg

Sẽ nới thời điểm cấp GCN cho nhà, đất mua bán bằng giấy tay

Pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận đối với nhà, đất không có giấy tờ được mua, bán bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004. Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Tp.HCM Phạm Ngọc Liên đã xác nhận rằng, UBND Tp.HCM vừa tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ TN&MT xem xét và cấp giấy chứng nhận (GCN) cho khoảng 40 nghìn nhà, đất mua giấy tay sau ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008.

Cam đoan chịu trách nhiệm về thông tin kê khai

- Phóng viên: Thưa ông, Pháp luật hiện hành quy định thế nào về việc cấp GCN cho nhà, đất mua giấy tay?

+ Ông Phạm Ngọc Liên: Theo khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014 (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013) thì những người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế bằng giấy tay trước ngày 1/1/2008 được giải quyết cấp GCN. Thời gian này kế thừa quy định của Điều 11 và Điều 66 của Nghị định số 84/2004 về thời hạn thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất. Theo đó, những giao dịch không đúng quy định từ sau ngày 1/7/2004 (thời điểm Luật Đất đai 2003 có hiệu lực) đến trước ngày 1/1/2008 nhưng nhà, đất đó đã có một trong các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét giải quyết.
 
Lưu ý rằng, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể việc cấp GCN đối với nhà, đất không có giấy tờ được chuyển nhượng hoặc mua, bán bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004.
 
- Theo dự kiến thì số lượng lớn nhà, đất không có giấy tờ hợp lệ và được mua bán, chuyển nhượng bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004 có thể được xét cấp GCN với các điều kiện gì, thưa ông?
 
+ Theo kiến nghị của UBND Tp.HCM, với các trường hợp nhà, đất không có giấy tờ hợp lệ; hoặc người đang sử dụng đất do nhận mua bán, chuyển nhượng bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008, hiện tại đang sử dụng đất ổn định và phù hợp quy hoạch, đồng thời không có khiếu nại, tranh chấp thì được xem xét cấp GCN. Việc cấp GCN cần đảm bảo yêu cầu về công khai (thông báo, niêm yết) theo quy định, người xin cấp GCN cũng phải cam kết chịu trách nhiệm về những thông tin kê khai và các tranh chấp phát sinh (nếu có).

Cấp GCN nhà đất
Trong thời gian tới, những người có nhà, đất không hợp lệ có thể kỳ vọng vào
sự nới lỏng mới để làm giấy chủ quyền hợp pháp. Ảnh: HTD

 

Đã đưa vào dự thảo nghị định

- Thưa ông, được biết phương án nêu trên đã được đệ trình từ trước khi có Luật Đất đai năm 2013, tuy nhiên không được Bộ TN&MT và Chính phủ đồng ý. Vậy tại sao nay Tp.HCM lại kiến nghị nữa?
 

+ Với những trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN do vướng các quy định pháp luật thì việc kiến nghị sửa đổi các chính sách pháp luật để tháo gỡ phải mất rất nhiều thời gian.
 
Chẳng hạn, khi phát hiện điểm bất hợp lý của quy định nhà, đất tạo lập trước thời điểm quy hoạch mà làm hồ sơ đề nghị cấp GCN, sau khi công bố quy hoạch lại không được cấp GCN (theo khoản 2 Điều 15 Nghị định số 84/2004) thì vào cuối tháng 11/2012, Tp.HCM đã có công văn xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và Bộ TN&MT kiên trì đề xuất trong nhiều báo cáo sau đó. Nhưng phải đến khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành thì điểm mấu chốt trên mới được điều chỉnh.
 
Trở lại vẫn đề cấp GCN cho nhà, đất không giấy tờ hợp lệ mua bán giấy tay sau ngày 1/7/2004, thực chất là nội dung kiến nghị này có trước khi Luật Đất đai 2013 được ban hành, song chưa được nêu cụ thể trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, Tp.HCM đã tiếp tục kiên trì kiến nghị.
 
- Vậy theo ông, lần này nhiều người có nhà, đất không hợp lệ có thể tiếp tục kỳ vọng vào sự nới lỏng mới để họ có thể làm chủ sở hữu hợp pháp và chính quyền cũng dễ quản lý hơn không?

 
+ Cho đến thời điểm này, nội dung kiến nghị đó đã được chấp thuận và đưa vào quy định tại Điều 39 dự thảo Nghị định sửa đổi và bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất; giá đất; điều kiện hoạt động tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực đất đai; chế độ sử dụng đất; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đây là dự thảo đã được Tổng cục Quản lý đất đai Bộ TN&MT đăng tải để lấy ý kiến đóng góp trên website: www.monre.gov.vn.
 
Nếu như dự thảo nghị định được Chính phủ thông qua với đầy đủ nội dung của Điều 39 đã nêu thì Tp.HCM sẽ có thêm gần 40 nghìn trường hợp được tháo gỡ vướng mắc để cấp GCN.
 
- Xin cám ơn ông!

Giấy tờ thể hiện đã sử dụng đất ổn định
 
Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp GCN vào một mục đích chính nhất định.
 
Theo đó, thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ theo quy định như: Biên lai nộp thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp; biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất, biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất,....

(Theo Điều 21 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ)

Các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN thì dạng phổ biến tại Tp.HCM là trường hợp sử dụng nhà, đất có nguồn gốc do mua bán, nhận chuyển nhượng bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004, phần lớn là đất không có giấy tờ hợp lệ. Toàn TP hiện nay còn 33.971 nhà, đất như thế.

(Theo Pháp luật Tp.HCM) 
Facebook