Tp.HCM kiến nghị đánh thuế nếu bán nhà trong vòng 1 năm sau khi mua

hcm-kien-nghi-danh-thue-neu-ban-nha-trong-vong-1-nam-sau-khi-mua.jpg

Đây là kiến nghị của UBND Tp.HCM gửi đến Quốc hội và Chính Phủ trong "Đề án phát triển thị trường BĐS Tp.HCM giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030".

Cuối năm 2017, UBND Tp.HCM đã phê duyệt đề án "Phát triển thị trường bất động sản Tp.HCM giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030". Đề án đã phân tích đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, nguyên nhân, dự báo tiềm năng, đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong trong giai đoạn 2016-2020, định hướng phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, thị trường bất động sản (BĐS) còn thiếu minh bạch dẫn đến sự phổ biến của hiện tượng "đầu tư cơ hội". Các nhà đầu tư cá nhân mua nhà, đất mà không nhằm mục tiêu chính để ở hoặc cho thuê mà chủ yếu chuyển nhượng lấy lãi nhưng chưa có chế tài nộp thuế tài sản, thu nhập gia tăng phù hợp; đồng thời có những thời điểm nhóm các "nhà đầu tư" này chiếm đa số giao dịch trên thị trường, dẫn tới giá nhà đất tăng cao, khiến cho việc tiếp cận nhà ở của người có nhu cầu ở thực sự khó khăn.

đánh thuế bán nhà
Tp.HCM kiến nghị đánh thuế nếu bán nhà trong vòng 1 năm sau khi mua

Từ hạn chế đó, UBND Tp.HCM kiến nghị Chính phủ xem xét quy định về thuế suất giao dịch BĐS để tạo động lực cho người dân khai báo đúng giá trị giao dịch, giao dịch chính thức, tăng nguồn thu từ giao dịch BĐS và đảm bảo thị trường phát triển minh bạch và lành mạnh.

Ngoài ra, đề án cũng đề xuất Chính phủ xây dựng cơ chế thu thuế hàng năm đối với BĐS và nguồn thu từ giá trị tăng thêm của đất và BĐS có được nhờ vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng và cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Đặc biệt, nhằm tạo sự ổn định cho thị trường phát triển, UBND Tp.HCM cũng kiến nghị Quốc hội và Chính phủ cần sớm ban hành một số giải pháp về thuế nhằm đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận nhà ở của người dân theo hướng áp dụng mức thuế suất cao đối với BĐS thứ hai trở lên và các giao dịch BĐS diễn ra trong thời gian ngắn sau khi mua (trong vòng 1 năm); đồng thời thu thuế tài sản trên đất và giá trị tăng thêm của đất và BĐS trên đất từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, đề án cũng kiến nghị chính phủ phát hành trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, huy động vốn từ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, đầu tư tài chính trong và ngoài nước; ban hành cơ chế khả thi để huy động vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị. Cho phép thí điểm một số công cụ tài chính mới cho thị trường BĐS như Quỹ tín thác BĐS REITS, Quỹ tiết kiệm nhà ở,... nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư vào thị trường BĐS.

UBND Tp.HCM cũng kiến nghị chính phủ cần quy định cách tính tiền sử dụng đất theo hướng đơn giản là thay thế bằng thuế sử dụng đất ở với thuế suất ổn định khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất như Tp.HCM đã kiến nghị. Cùng với đó, xây dựng hành lang pháp lý cho một số công cụ tài chính mới cho thị trường BĐS phát triển.

(Theo Trí thức trẻ) 

Facebook